Ameliyat tipleri: Total/ Partial/ Minimal invaziv (Girişimsel) / Robotik

Yapısında kullanılan malzeme açısından bir farklılık bulunmamasına rağmen diz protezi ameliyatları total ve yarım (parsiyel) diz protezi olmak üzere ikiye ayrılır. Kişinin yaşına, kilosuna, aktivite seviyesine göre model seçilir. Değiştirilmesi gereken hasarlı yüzey sayısına göre hangi tip diz protezi yapılacağına karar verilir. Bu iki ameliyattan en yaygın yapılanı total diz protezidir.

1- Total Diz Protezi:

Genellikle dizin üç kompartımanındaki (medial, lateral, patellafemoral) eklem kıkırdağında bozulma ve dejenerasyon nedeniyle azalan eklem hareket açıklığını tam ve ağrısız olarak yeniden kazandırabilmek için yapılır.

2- Minimal İnvaziv Total Diz Protezi:

Bu ameliyat çeşidinde, daha küçük bir kesi yapılarak daha fazla doku korunur. Normal total diz protezine göre hastanede kalış süresi ve iyileşme hızı çok daha kısadır. Çoğu hasta aynı gün evine dönebilir. Tercihen daha genç ve sağlıklı bireylere uygulanan bu ameliyatlarda kesi daha küçük olduğu için protezin kötü yerleştirilmesi ihtimali daha yüksektir.

3- Yarım (Parsiyel) Diz Protezi:

Diz ekleminin tümünde aşınma meydana gelmemişse, sadece bir ya da iki kompartmanda kıkırdak hasarı oluşmuşsa yapılır. Daha hızlı iyileşme ve daha iyi sonuç almak için; menisküslerin, bağların ve eklem kıkırdağının büyük kısmının sağlam olması gerekir. Ancak dizin sağlam kalan diğer kısımları daha sonra aşınabilir ve yeniden ameliyat gerekebilir. Yarım diz protezinde revizyon ihtimali, total diz protezine göre daha yüksektir.