Bağ Hasarı

Bağlar, ekleme destek vermek ve eklem hareketini sınırlandırmak için bir eklemi çevreleyen elastik doku bantlarıdır.Diz bağları hasar gördüğünde eklem stabilitesi kaybolabilir. Diz bağ hasarı genellikle spor yaralanmasından kaynaklanır. Yırtık bir bağ eklem hareketini ciddi şekilde sınırlar. Diğer tıbbi tedaviler etkili değilse, yırtılmış bir bağın onarımı için cerrahi en doğru seçimdir.

Diz bağ onarımı nedir?

Dizde 4 ana bağ vardır. Dizdeki bağlar femur (uyluk kemiği) tibiaya (kaval kemiği) bağlanır ve aşağıdaki gibidir:

Ön çapraz bağ (ACL): Diz merkezinde yer alan bağ, tibia (kaval kemiği)’nın dönüşünü ve ileri hareketini kontrol eder.

Arka çapraz bağ (PCL): Diz merkezinde yer alan bağ, tibia (kaval kemiği)’nın geriye doğru hareketini kontrol eder.

Medial kollateral bağ (MCL): İç dizde stabilite veren bağ.

Lateral kollateral bağ (LCL): Dış dizde stabilite veren bağ.

Ön çapraz bağ (ACL) dizin önüne doğru yerleştirilmiştir. Yaralanma en sık görülen bağdır. ACL, ani bir büküm hareketi sırasında genellikle gerilir ve / veya yırtılır. Kayak, basketbol ve futbol, ACL yaralanma riski daha yüksek olan sporlardır.

Arka çapraz bağ (PCL) diz arkasına doğru yerleştirilmiştir. Aynı zamanda yaralanması sık görülen bir diz bağıdır. Bununla birlikte, PCL yaralanması genellikle bir araba kazası veya bir futbol mücadelesinde olduğu gibi ani, doğrudan bir çarpma ile olur.

Medial kollateral bağ (MCL), dizin iç tarafında bulunur. Dizin dış tarafında yer alan lateral kollateral bağdan (LCL) daha sık yaralanır. Kollateral bağlarda meydana gelen gerilme ve yırtılma yaralanmaları, genellikle hokey veya futbol oynarken olduğu gibi dizin dış tarafına yapılan darbelerden kaynaklanır.

Diz bağ hasarı için ilk tıbbi tedavi şunları içerebilir:

Dinlenme
Buz torbası uygulaması (meydana gelen şişliği azaltmak için)
Sıkıştırma (elastik bir bandaj veya destek)
Yükseklik
Ağrı kesiciler

Diz bağ onarımı,bir diz bağının tamamen yırtılması için yapılan bir tedavidir. Yırtık bir diz bağına sahip kişiler, dizde bükülmeyi veya dönmeyi içeren normal aktiviteler yapamayabilir. Medikal tedaviler tatmin edici değilse, bağ tamir ameliyatı etkili bir tedavi olabilir.Diz bağ onarımı,bir diz bağının tamamen yırtılması için yapılan bir tedavidir. Yırtık bir diz bağına sahip kişiler, dizde bükülmeyi veya dönmeyi içeren normal aktiviteler yapamayabilir. Medikal tedaviler tatmin edici değilse, bağ tamir ameliyatı etkili bir tedavi olabilir.

Bağ Yaralanması